http://ksmgroep.be/uploads/images/headerfotos/riolering.jpg

Riolering

 

Een belangrijk onderdeel van de weg-  en waterbouw, is de aanleg van de complete ondergrondse infrastructuur. Het is met name de riolering waarin ‘’KSM’’ een grote verantwoordelijkheid neemt, dat wil zeggen dat ‘’KSM’’ geen concessie doet in de materiaalkeuze en uitvoeringswijze. Hierbij streeft ‘’KSM’’ er naar om hierin een zo goed mogelijk technisch eindproduct op te leveren dat aan de gestelde milieutechnische eisen voldoet maar ook  tevens aan de wensen van de opdrachtgever. Dit geldt voor alle technische uitvoeringen, van rioleringen van een hemelwaterafvoer tot een gescheiden systeem of infiltratieriool. Het bewaken en toetsen van de behaalde kwaliteit, zelfs tijdens de uitvoering van het werk, wordt uitvoerig met de opdrachtgever gecommuniceerd, om er zo van verzekerd te zijn te allen tijden het werk conform de gewenste eindkwaliteit op te kunnen leveren. Zie onze referenties.

http://ksmgroep.be/uploads/images/achtergrondfotos/man-bij-rioolbuis.jpg