http://ksmgroep.be/uploads/images/headerfotos/riolering.jpg

Grondwerk

 

Bij ‘’KSM’’ staat het belang van de opdrachtgever bij de aanbesteding van een project hoog in het vaandel. Niet alleen de eindkwaliteit is bij KSM van belang, maar ook de weg er naar toe om de gewenste kwaliteit te behalen met zo min mogelijk omgevingsoverlast. Een veilige en verantwoorde afvoer van grondstromen en eventuele verontreinigingen, maar ook het behoud van bereikbaarheid voor bewoners, (winkel-) bedrijven en andere belanghebbenden is voor ‘’KSM’’ een belangrijke factor. Door deze diverse factoren optimaal op elkaar af te stemmen met de opdrachtgever en omwonenden, en deze in dynamische planning te toetsen, blijft de overlast tot een minimum beperkt. Door deze verschillende partijen bij elkaar te brengen, kan ‘’KSM’’ een kwalitatief zo goed mogelijk grondwerkproces uitvoeren met relatief weinig overlast.

http://ksmgroep.be/uploads/images/achtergrondfotos/man-bij-rioolbuis.jpg