http://ksmgroep.be/uploads/images/headerfotos/bestrating.jpg

Bestrating

 

Ook bij bestrating & asfalt staat het belang bij aanbesteding van een project voor de opdrachtgever bij‘’KSM’’ hoog in het vaandel. Hierbij wordt voor elk afzonderlijk project een uniek plan van aanpak geschreven. Daarbij zijn voor ‘’KSM’’ leidende factoren belangrijk zoals planning, straatwerkplan, kwaliteitsplan etc. In het kader van de nieuwste wet en regelgeving in Nederland omtrent het machinaal aanbrengen van elementenverharding heeft ‘’KSM’’ ook de modernste middelen voor het machinaal aanbrengen van elementenverharding. Hierbij kunt u denken aan het machinaal zetten van kantopsluitingen, beton-  en straat(bak)stenen, dit alles mechanisch of anderzijds met vacuüm. 

 

Tevens streeft ‘’KSM’’ er naar om continue te sturen op het project, zij het in het management als in de uitvoering, om er voor zorg te dragen dat het project binnen de gestelde termijn, doch met de gewenste eindkwaliteit wordt opgeleverd, en toch de faalkosten op een project tot een minimum te beperken. Hierbij verwijzen wij u naar onze referenties waarin u kunt lezen welke projecten er de afgelopen perioden door “KSM” zijn uitgevoerd.

http://ksmgroep.be/uploads/images/achtergrondfotos/man-met-steekwagen-grote-tegels.jpg